فرم سفارش برنامه بدنسازی

"*" indicates required fields

نام و نام خانوادگی*
جنسیت:*

اهداف ورزشی و نوع برنامه درخواستی

انتخاب برنامه تمرینی*
هدف اصلی شما در ورزش بدنسازی:*

مشخصات فیزیکی

تکمیل موارد پایین اختیاری است اما بر کیفیت برنامه دریافتی موثر میباشد

ارسال عکس

درصورت تمایل میتوانید عکس خود را از گردن به پایین ارسال کنید ارسال عکس میتواند بر کیفیت برنامه دریافتی موثر باشد
عکس از روبرو
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس از بغل
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
عکس از پشت
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.